KÄRGEL  DE MAIZIÈRE  &  PARTNER
Rechtsanwälte  Notar

Norbert Mauer

Rechtsanwalt, Notar a,D,

Zulassung zur Anwaltschaft

1985

Bestellung zum Notar

1995 -2023

Berufsspez. (Auslands-)Aufenthalte

Auslandsstation Referendariat
Notarkammer San Remo/Imperia, Italien

Loading